Hoe lang gaat PVV nog door om ons land belachelijk te maken in het buitenland?

Eerst  waren het de moslims, Marokkanen en Antillianen, daarna de Grieken, en nu de Oost Europeanen die ons land om zeep helpen. Welke zondebokken blijven er nog over vraag je je af ? De Surinamers, Latino’s, Hindoestanen…… of hebben ze die ook al gehad en blijven alleen de boegbeelden Henk en Ingrid nog over. Tot die ook naar de vijand overlopen, en de PVV de partij wordt die ze altijd al was: De partij van de grote leegte. Hoe sneller dat moment aanbreekt, des te beter. Dan krijgen we in het buitenland eindelijk weer een fatsoenlijk imago.  Meld daarom de overlast die de PVV vooroordelen veroorzaken. Je helpt ons land ermee, en ook jezelf.


Dit initiatief is tot stand gekomen door o.a. Mohamed Bourik, Quinten Weeterings en Ibrahim Wijbenga. Wij hebben allemaal onze sporen verdiend in het sociaal maatschappelijke verkeer in de aanpak van sociaal maatschappelijke problemen. Met dit meldpunt willen wij ook op deze manier onze persoonlijke betrokkenheid tot uiting brengen. Wij hopen dat dit meldpunt er toe bijdraagt dat de stigmatisering van moelanders en ook andere groepen ongedaan wordt gemaakt.

Wij zijn voor een strenge aanpak van criminaliteit en overlast. Iedereen die zich daaraan schuldig maakt, moet worden gestraft. Maar dat betekent niet dat bevolkingsgroepen van welke oorsprong en signatuur dan ook moeten worden gestigmatiseerd, cq gedemoniseerd.

Er wordt een samenvatting gemaakt van uw reacties die tezijnde tijd ook worden aangeboden aan de Nederlandse regering. Dit vanwege het feit dat veel reacties een betrekking hebben op de negatieve beeldvorming van ons land in de wereld.