Jak dlouho bude ještě PVV naše země k výsměchu v v zahraničí?

Nejprve to bylo muslimové, Maročané a Antilleans pak Řekové, a nyní východní Evropané, kteří zabíjejí naši zemi pomoci. Tolik jak 10 zemí ze střední a východní Evropy mají v důsledku diskriminační tenor vzdálil z této linky.
Co se obětní beránci, jsou stále o tom, by vás zajímalo?
Surinamese, Latinos, hinduisté …… nebo oni už měli odcházející jediný loutky Henk a Ingrid odešel. Na které je také přejít k nepříteli, a strana PVV je, že vždy bylo: Strana velké prázdno. Čím dříve, že přijde čas, lépe. Pak jsme se dostat do zahraničí na poslední
slušný obraz. Zpráva tedy problémy, které se PVV předsudky způsobit. Můžete pomoci naší zemi se s nimi, a vy sami.

CONTACT